August Prize to Kristina Sandberg

Kristina Sandberg's Liv till varje pris has been awarded the August Prize for Best Swedish Novel 2014.

Liv till varje pris is the third part in the trilogy about Maj, a house wife in Örnsköldsvik. The first two parts are Att föda ett barn and Sörja för de sina.

  • BlogBlog